Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkole (po realizacji nauki w trybie zdalnym) oraz aktualną sytuacją w Ukrainie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie przekazuje opracowaną przez specjalistów poradni informację, dotyczącą adresów placówek udzielających pomocy psychoterapeutycznej, psychiatrycznej i neurologicznej.

Szczegóły w dołączonych poniżej załącznikach.

 

pdf
plik pdf - 48.8 KB

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

pdf
plik pdf - 405.2 KB

PSYCHOTERAPIA

pdf
plik pdf - 159.6 KB

NEUROLODZY DZIECIĘCY

pdf
plik pdf - 384.6 KB

TELEFONY ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


 

  KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Z PANIĄ PEDAGOG WIKTORIĄ KOTZUR-GÓRECKĄ ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W CZWARTKI

W GODZINACH OD 13.00 DO 15.30 

LUB W INNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU

PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY, E-DZIENNIK LUB WIADOMOŚĆ E-MAIL pedagog.zspstanica@pilchowice.pl
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

XI Ogólnopolski Tygodnia Świadomości Czerniaka - komunikat


Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed 
promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel *XI Tygodnia 
Świadomości Czerniaka*, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem 
tegorocznego hasła /„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”/ zwracamy uwagę na 
konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich 
dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania 
wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.
 
Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i 
córka, *Maria Winiarska* oraz *Zofia Zborowska-Wrona*. W myśli zasady 
/„Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”/ zachęcają wszystkich do rozwagi i 
priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności 
rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK:*https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

/Pozostaję z szacunkiem, /
 
 *Lek. Michał Siwik*
 /Młodszy asystent, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Onkoma/

 "Klinika Onkologii i Radioterapii
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
  Państwowy Instytut Badawczy"
  02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
  www.pib-nio.pl <https://www.pib-nio.pl/>

Pedagog szkolny
Wiktoria Kotzur - Górecka

 

 

 

WOŁANIE O POMOC!!!

POPROŚ O WSPARCIE!!! 

CO MOŻESZ ZROBIĆ?????????????

I WIELE INNYCH PORAD ...


 

Został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy.

Uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Specjaliści zwracają uwagę, że w czasach pandemii problemy występują ze zdwojoną siłą. Młodzi ludzie przestają sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem, w tym z problemami nauki zdalnej. Dlatego bądźmy czujni!!!

Więcej informacji na ten temat przeczytać można na stronie:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/


 

 

Gmina Pilchowice przyłączyły się do projektu ,,Otwórz się na pomoc” - interaktywnego projektu o mechanizmach uzależnienia alkoholowego.

 
Projekt „Otwórz się na pomoc” to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia młodzieży od alkoholu. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Bartka – 18-latka, który musi się zmierzyć z rozwijającym problemem alkoholowym. Bohater filmu dopiero co wkroczył w pełnoletniość i myśli, że jest już bardzo dorosły. Ze swoją dziewczyną Anią oraz kolegą Krisem ostro imprezują, udowadniając wszystkim naokoło, że są już bardzo dorośli.
 

Link do filmu i gry został umieszczony na  stronie gkrpa.pilchowice.pl w zakładce profilaktyka -> programy profilaktyczne -> Otwórz się na pomoc z Gminą Pilchowice.

 


 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji.


 

SZANOWNI RODZICE

Wszyscy dobrze wiemy, iż pandemia COVID-19  wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych ze stacjonarnego na zdalny, co na pewno ma wpływ na pogorszanie się kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej uczniów. Powrót uczniów do szkół może skutkować wzrostem zachowań ryzykownych, sprzyjać większej ilości zachowań niepożądanych,  a w szczególności gdy kontakty społeczne były mocno ograniczone z powodu restrykcji epidemiologicznych, może powodować  wzrost konfliktów między dziećmi. Integracja zespołu klasowego i podejmowanie wspólnych działań w grupie klasowej,  jak również rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych działań będą teraz głównymi priorytetami w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły. Dlatego jako szkoła zwracamy się z prośbą do Państwa o stałą współpracę z nami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej , by wszelkie niepokojące sygnały (obawy, lęki, niepokoje dzieci) związane z powrotem Państwa dziecka do szkoły zgłaszać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu. Dzięki temu będziemy mogli szybko podjąć wspólne działania dla dobra dziecka. Jeżeli będzie taka potrzeba zorganizujemy szkolenia dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych. Będziemy oferowali uczniom wsparcie w wielu obszarach: w dydaktyce, w sferze emocjonalno – społecznej, integracji z rówieśnikami, w każdej w której uczeń będzie potrzebował pomocy.  Liczymy na to, że nasze wspólne działania przyczynią się do wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa jak również do zmniejszenia ilości zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu fizycznemu, jak i psychicznemu dziecka.

Roman Pinoczek - Dyrektor Szkoły         

Grażyna Prus - Zastępca Dyrektora Szkoły                                                                                                                                          

 

 

"ŚWIAT W WIRTUALNEJ SIECI"

"Spoglądamy na świat wirtualny, w którym nasze dzieci wydają się być pogrążone. Po części to rezultat nauki zdalnej, po części pociągającej natury mediów społecznościowych, gier, filmów. Z raportu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii ze stycznia 2021 r. wynika, że dzieci i młodzież spędzają aktualnie przed ekranem średnio 9 godzin dziennie. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o świecie wirtualnym i nowych mediach? Jakie zasady warto wprowadzać? Jak je egzekwować? CO MOGĘ ZROBIĆ, BY UCHRONIĆ MOJE DZIECKO PRZED SIDŁAMI SMARTFONA? To obszary, w których czasem czujemy się bezradni."

Myślimy, że odpowiedzi na te pytania i szereg innych znajdziemy w tej broszurce, a  materiały w niej zawarte okażą się pomocne w procesie wychowania dzieci ku dorosłości, odpowiedzialności i wolności.

pdf
plik pdf - 1.2 MB

 

Zaproszenie na zajęcia z poradnictwa zawodowego

Serdecznie zapraszamy uczniów kl. VII i VIII szkoły podstawowej na zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa zawodowego, które odbędą się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie w dniu 02.06.2021r.

Zainteresowanych z kl. VII zapraszamy 02.06.2021 na godz. 14.00 do 15.30, chętnych kl. VIII zapraszamy 02.06.2021r na godz. 16.00 do 17.30.

Uczniów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat posiadanych mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz zdobyciem wiedzy na temat możliwości kształcenia i poznaniem świata zawodów prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa  w zajęciach telefonicznie w sekretariacie Poradni, pod nr telefonu: 32 235 14 76 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30


 

Więcej informacji na stronie http://pppknurow.szkolnastrona.pl/p,5,aktualnosci 

 


 

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Również nasza szkoła przystapiła do realizacji tego programu.
 
Dla zainteresowanych rodziców i dzieci z młodszych klas.
 
PORADNIK
Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych. Co może zrobić rodzic lub opiekun?
 
Załączniki

 


 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
Czym jest autyzm?
Czy Twoje dziecko ma autyzm?
 
Więcej dowiesz się na stronie https://jim.org/

 


 

            W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu  profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i zaproponowany do kompleksowych działań profilaktycznych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

            Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

 

            W ramach programu w ostanich miesiacach odbyły się w trybie zdalnym zajęcia profilaktyczne w kl. VII i VIII oraz zajęcia warsztatowe dla kl. VI - VIII z zakresu profilaktyki narkomanii i dopalaczy prowadzone przez Firme Al-Koal-Prof, które zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

pdf
plik pdf - 649 KB

 

Od kwietnia Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży udziela całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (do 21 roku życia).

 

Dzięki inicjatywie i dofinansowaniu Urzędu Gminy w Pilchowicach, w naszej szkole odbywają się zajęcia pod nazwą „Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej”, w której realizowany jest program socjoterapeutyczny dla uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone przez specjalistów psychologów z Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach.

 

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach zaprasza również do kontaktu Rodziców/Prawnych Opiekunów, którzy zauważają jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem u swoich dzieci. Placówka realizuje porady psychologiczne, diagnostyczne porady psychologiczne, sesje terapii indywidualnej i grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego, a także wizyty środowiskowe oraz terapię rodzinną. Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dziecięcych i młodzieżowych. Zachęcamy do korzystania z usług DIADY, która realizuje pomoc również w czasie zagrożenia epidemiologicznego – zarówno w formie kontaktu bezpośredniego, jak i on-line.

Informacje zamieszczone są na powyższym plakacie.

 


 

pdf
plik pdf - 3.5 MB

 

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Osoba zarejestrowana na portalu poradni może zapisać się na konsultację, spotkanie on-line, spotkanie grupy wsparcia lub szkolenie, w zależności od formy pomocy jaką oferują poszczególni specjaliści. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno rodzice, uczniowie jak i nauczyciele.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/rejestracja