Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

  KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ŚRODY OD 13.00 DO 15.30

         LUB W INNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU


 


 

Więcej informacji na stronie http://pppknurow.szkolnastrona.pl/p,5,aktualnosci 

 


 

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Również nasza szkoła przystapiła do realizacji tego programu.
 
Dla zainteresowanych rodziców i dzieci z młodszych klas.
 
PORADNIK
Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych. Co może zrobić rodzic lub opiekun?
 
Załączniki

 


 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
Czym jest autyzm?
Czy Twoje dziecko ma autyzm?
 
Więcej dowiesz się na stronie https://jim.org/

 


 

            W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu  profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i zaproponowany do kompleksowych działań profilaktycznych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

            Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

 

            W ramach programu w ostanich miesiacach odbyły się w trybie zdalnym zajęcia profilaktyczne w kl. VII i VIII oraz zajęcia warsztatowe dla kl. VI - VIII z zakresu profilaktyki narkomanii i dopalaczy prowadzone przez Firme Al-Koal-Prof, które zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

pdf
plik pdf - 649 KB

 

Od kwietnia Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży udziela całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (do 21 roku życia).

 

Dzięki inicjatywie i dofinansowaniu Urzędu Gminy w Pilchowicach, w naszej szkole odbywają się zajęcia pod nazwą „Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej”, w której realizowany jest program socjoterapeutyczny dla uczniów klas I-III. Zajęcia prowadzone przez specjalistów psychologów z Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach.

 

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach zaprasza również do kontaktu Rodziców/Prawnych Opiekunów, którzy zauważają jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem u swoich dzieci. Placówka realizuje porady psychologiczne, diagnostyczne porady psychologiczne, sesje terapii indywidualnej i grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego, a także wizyty środowiskowe oraz terapię rodzinną. Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dziecięcych i młodzieżowych. Zachęcamy do korzystania z usług DIADY, która realizuje pomoc również w czasie zagrożenia epidemiologicznego – zarówno w formie kontaktu bezpośredniego, jak i on-line.

Informacje zamieszczone są na powyższym plakacie.

 


 

pdf
plik pdf - 3.5 MB

 

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Osoba zarejestrowana na portalu poradni może zapisać się na konsultację, spotkanie on-line, spotkanie grupy wsparcia lub szkolenie, w zależności od formy pomocy jaką oferują poszczególni specjaliści. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno rodzice, uczniowie jak i nauczyciele.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/rejestracja


 

Został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy.

Uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Specjaliści zwracają uwagę, że w czasach pandemii problemy występują ze zdwojoną siłą. Młodzi ludzie przestają sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem, w tym z problemami nauki zdalnej. Dlatego bądźmy czujni!!!

Więcej informacji na ten temat przeczytać można na stronie:

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-caloodbowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/