xxxxx

 

 

NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO: 

Cele projektu:

  1. przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach;

  2. upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem;

  3. systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski;

  4. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego;

  5. pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu;

  6. dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju;

  7. współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami);

  8. rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.Nasze działania związane z realizacją projektu będą skierowane w głównej mierze na popularyzowanie tematyki związanej z powstaniami śląskimi dla podkreślenia wagi imienia Powstańców Śląskich nadanego naszej placówce oświatowej. Wszystkie te działania będą na bieżąco relacjonowane i zamieszczane poniżej.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Bożena Magiera 

PREZENTACJA
PREZENTACJA
PREZENTACJA
PREZENTACJA
PREZENTACJA
PREZENTACJA


 

Konkurs