UWAGA - wyniki rekrutacji w zakładce REKRUTACJA


 

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Szanowni Nauczyciele

Informuję Państwa, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 15.04.2021 od dnia 19 kwietnia przedszkolaki wracają do budynku szkolnego - przedszkole działa normalnie. Wszyscy uczniowie klas I-VIII mają w dalszym ciągu nauczanie zdalne.


Pozdrawiam serdecznie
Roman Pinoczek
Dyrektor


 

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Szanowni Nauczyciele

Informuję, że na podstawie rozp. MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 czasowe ograniczenie pracy szkoły i przedszkola jest przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021. Zatem dla uczniów i wychowanków przedszkola dalej jest prowadzona nauka zdalna.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Roman Pinoczek
Dyrektor szkoły


 

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Szanowni Nauczyciele


Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 marca 2021r. w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r.  na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół i przedszkoli.  Wprowadza  się obowiązek "zdalnego nauczania" dla:

  •         Przedszkola
  •         Wszystkich klas szkoły podstawowej to jest od klasy I do klasy VIII.

Zatem od poniedziałku 29 marca 2021r. szkoła i przedszkole są zamknięte, wszyscy wychowankowie przedszkola oraz uczniowie uczą się w domach z wykorzystaniem Teamsa i innych ustalonych środków komunikacji. (W przedszkolu do ustalenia z wychowawczyniami).
Jednocześnie, w razie konieczności szkoła zapewni opiekę w przedszkolu i w świetlicy uczniom
klas I-III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym czasie, a są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z takiej opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką świetlicową lub opieką w przedszkolu. Wnioski do pobrania na stronie internetowej szkoły (różne dla szkoły i przedszkola). Wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, z uwagi na konieczność zmian organizacyjnych w szkole (można drogą mailową).
Dla uczniów przerwa – ferie świąteczne w dniach: 1-6 kwietnia 2021r.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Roman Pinoczek
Dyrektor szkoły

Poniżej podajemy szczególne przypadki gdy szkoła/przedszkole zapewnia opiekę dzieciom/uczniom: