UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO                     2020/2021 - PIĄTEK 25 CZERWCA 2021R.

NA GODZINĘ 900 – ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS: 8, 7 i 5.                                   POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ. NASTĘPNIE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ W SALI LEKCYJNEJ WEDŁUG PLANU:

KLASA 8:  SALA LEKCYJNA 17

KLASA 7:  SALA LEKCYJNA 18

KLASA 5:  SALA LEKCYJNA 16

---------------------------------------------------------------------

NA GODZINĘ 930 – DO SAL LEKCYJNYCH ZAPRASZAMY                                                                                                    UCZNIÓW KLAS 1 i 3. 

 

KLASA 1:  SALA LEKCYJANA 4

KLASA 3:   SALA LEKCYJNA 10

----------------------------------------------------------------------------

NA GODZINĘ 1045 – DO SAL LEKCYJNYCH ZAPRASZAMY                                                                                UCZNIÓW KLAS 2A, 2B, 4 ORAZ KLASY 6. 

 

KLASA 2A:  SALA LEKCYJNA 4

KLASA 2B:  SALA LEKCYJNA 10

KLASA 4:  SALA LEKCYJNA 17

KLASA 6:  SALA LEKCYJNA 16

 

 

PAMIĘTAJMY W TYM DNIU O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA, DYSTANS - DEZYNFEKCJA - MASECZKA. 

 


 

INFORMACJA NA TEMAT: STYPENDIUM WÓJTA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24.10.2019 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice. 

Szczegóły - UCHWAŁA RADY GMINY, WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PILCHOWICE W RAMCH LOKALNEGO PROGRAMU WSPARCIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PILCHOWICE - znajdują się na stronie Urzędu Gminy Pilchowice: 

https://pilchowice.pl/stypendium-wojta-dla-uzdolnionych-uczniow-2/

 


 

 

 INFORMACJE NA TEMAT SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12 - 15 LAT ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE COVID-19!!!


 

Przypominamy!!!

od poniedziałku 7 czerwca uczniowie klas I - VIII wracają do szkoły i uczą się w trybie stacjonarnym. Uczniowie przychodzą do szkoły według obowiązującego planu lekcji. Przedszkole i świetlica działa normalnie. Prosimy o respektowanie naszych zasad bezpieczeństwa, zasad przeciwpandemicznych.   

      PAMIĘTAJMY: DEZYNFEKCJA – DYSTANS – MASECZKA 

W szkole funkcjonują następujące wejścia, które przyporządkowuje się do danych klas:

WEJŚCIE GŁÓWNE:  klasy I - V                                                                                                                    WEJŚCIE BOCZNE:  klasy VI – VIII

PROSIMY, BY W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ (KORYTARZ) ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ.

DZIĘKUJEMY 

 


 

WAKACYJNY DYŻUR W PRZEDSZKOLU

 

Rodziców, którzy chcą aby dzieci skorzystały z przedszkola w czasie wakacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i aplikowanie w „naborze wakacyjnym” (to jest wypełnienie i dostarczenie wniosku). Regulamin i Wnioski do pobrania ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły/przedszkola. Nabór trwa od 31 maja do 9 czerwca 2021r. 

       Roman Pinoczek
 Dyrektor ZSP w Stanicy

 

pdf
plik pdf - 584.9 KB
docx
plik docx - 30.9 KB

 

SZANOWNI RODZICE

Wszyscy dobrze wiemy, iż pandemia COVID-19  wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych ze stacjonarnego na zdalny, co na pewno ma wpływ na pogorszanie się kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej uczniów. Powrót uczniów do szkół może skutkować wzrostem zachowań ryzykownych, sprzyjać większej ilości zachowań niepożądanych,  a w szczególności gdy kontakty społeczne były mocno ograniczone z powodu restrykcji epidemiologicznych, może powodować  wzrost konfliktów między dziećmi. Integracja zespołu klasowego i podejmowanie wspólnych działań w grupie klasowej,  jak również rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych działań będą teraz głównymi priorytetami w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły. Dlatego jako szkoła zwracamy się z prośbą do Państwa o stałą współpracę z nami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej , by wszelkie niepokojące sygnały (obawy, lęki, niepokoje dzieci) związane z powrotem Państwa dziecka do szkoły zgłaszać wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu. Dzięki temu będziemy mogli szybko podjąć wspólne działania dla dobra dziecka. Jeżeli będzie taka potrzeba zorganizujemy szkolenia dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych. Będziemy oferowali uczniom wsparcie w wielu obszarach: w dydaktyce, w sferze emocjonalno – społecznej, integracji z rówieśnikami, w każdej w której uczeń będzie potrzebował pomocy.  Liczymy na to, że nasze wspólne działania przyczynią się do wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa jak również do zmniejszenia ilości zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu fizycznemu, jak i psychicznemu dziecka.

Roman Pinoczek - Dyrektor Szkoły         

Grażyna Prus - Zastępca Dyrektora Szkoły                                                                                                                                          


 

pdf
plik pdf - 286.2 KB

 

Od 17 maja 2021 r. rusza elektroniczna rekrutacja do szkół

ponadpodstawowych na platformie firmy Vulcan na stronie:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/