Życzymy, aby wakacje były dla wszystkich czasem bezpiecznego wypoczynku, radości i beztroski. 

Zachwycajcie się każdą tęczą, każdym rozkwitającym kwiatem i każdym zachodem słońca. Bawcie się wspaniale w leśnej głuszy, na złocistych plażach i w cieniu górskich szczytów ... 

Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam wspaniałe przygody...

 

UDANEGO WYPOCZYNKU!!!

 

 


 

24 CZERWCA BR. - PIĄTEK

 

NA GODZINĘ 9.00 ZAPRASZAMY:

UCZNIÓW KLAS I - III

 

NA GODZINĘ 10.30 ZAPRASZAMY:

UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas. 

 

 

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XLIII/338/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice.                                                                                              Wnioski wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego można składać: osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice – w biurze podawczym lub wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie od 24 czerwca 2022 roku do dnia 10 lipca 2022 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Pilchowicach - p. Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75.

docx
plik docx - 25.5 KB

 

Wszystkie informacje dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Pilchowice są dostępne pod linkiem:  URZĄD GMINY PILCHOWICE

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko:  INFORMACJA O WSPARCIU W JĘZYKU POLSKIM 

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину:  INFORMACJA O WSPARCIU W JĘZYKU UKRAIŃSKIM


 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: 

"REKRURACJA"


 


 

2022-05-26

WSKAZÓWKI PRZED WAKACJAMI!!! 

ODPOCZYNEK = BEZPIECZEŃSTWO