Numer konta Rady Rodziców : 47 8460 0008 2002 0006 2297 0001

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Haider Małgorzata

Zastępca - Sokołowska Małgorzata

Skarbnik - Chrośnik Agnieszka

Sekretarz - Czempiel Monika

Komisja rewizyjna: Mrozek Ilona, Jaskólska Joanna

Pozostali członkowie: Żyła Sabina, Jonda Izabela, Beer Sandra, Kerner Aneta, Pikulik Patrycja