Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców : 47 8460 0008 2002 0006 2297 0001

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Haider Małgorzata 

Zastępca - Jonda Izabela 

Skarbnik - Godoń Beata 

Sekretarz - Wegner Gabriela 

Komisja rewizyjna - Zborowska Katarzyna, Pikulik Sonia 

Pozostali członkowie - Król Justyna, Kania Anna , Kantor Anna , Żyła Sabina , Litwinowicz Daniela ,

Zrebiec Wioletta, Mrozek Ilona