W naszej szkole rozpoczęła się akcja informacyjo-edukacyjna zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów – uczniów klas I - III, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.


 

pdf
plik pdf - 201.7 KB
jpg
plik jpg - 284.2 KB
pdf
plik pdf - 126.1 KB