jpg
plik jpg - 284.2 KB

WIRUSOOCHONA

W dniach 11 -13 października uczniowie klas I – III naszej szkoły wzięli udział w akcji informacyjno – edukacyjnej pt. „WIRUSOOCHRONA”. Akcja jest realizowana ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na wirusa SARS-CoV-2 i grypy). Działania poruszały  zagadnienia prawidłowej higieny rąk, podstawowych zasad postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa, podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna, jak również inne zasady higieniczne, np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych.

Uczniowie podczas zajęć przypomnieli podstawowe zasady higieny, wyrobili nawyki dbania o higienę rąk. Obejrzeli różne prezentacje i filmy związane z tematem, rozwiązywali krzyżówki, wykonali plakaty zachęcające do dbania o higienę.

Akcja zakończyła się przystąpieniem do Światowego Dnia Mycia Rąk, który w naszej szkole miał miejsce już

13 października.


 

W naszej szkole, po raz drugi rozpoczęła się akcja informacyjo-edukacyjna zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów – uczniów klas I - III, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. 

pdf
plik pdf - 177.2 KB

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNE SPOTKANIE

pt. "SZCZEPIMY SIĘ" 

 

                                

                                          FILM EDUKACYJNY

 

JAK DOBRZE WIEMY OD CZERWCA BR. KAŻDY RODZIC/PRAWNY OPIEKUN MOŻE ZAPISAĆ DZIECKO W WIEKU 12-15 LAT NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19. TERAZ, PO WAKACJACH SZCZEPIENIA BĘDĄ WYKONYWANE W DOTYCHCZASOWYCH MIEJSCACH ORAZ W TYMCZASOWYCH MOBILNYCH PUNKTACH SZCZEPIEŃ (NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH). ZORGANIZUJĄ JE PODMIOTY LECZNICZE (POZ) PROWADZĄCE STACJONARNE PUNKTY SZCZEPIEŃ.     

SZCZEPIONKA PRZECIW COVID - 19 JEST DARMOWA I DOBROWOLNA. 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ. 

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.
  2. List w sprawie szczepień - Fundacja "Rodzice  Szkole".
  3. Rekomendacje dla rodziców.
  4. Plakat informacyjny.
  5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem.                             

 

             

 

                  FILM EDUKACYJNY


 

Informujemyże od poniedziałku                      7 czerwca rodzic może zgłosić dziecko         w wieku 12-15 lat na szczepienie COVID-19 (szczepionka firmy PFIZER).

Młodzież w wieku 12-15 lat będzie mogła się szczepić na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych.

Istnieją następujące możliwości zgłaszania dziecka na szczepienie:

  1.     bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989,

lub

  1.     kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień Powszechnych w Pilchowicach przy ul. Damrota 5 tel. 663 444 501

lub

  1.     wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie,

lub

       4. e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl                                                         

lub

       5. kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień w Ośrodku                                    Zdrowia w Żernicy przy ul. Olchowej 16c. Rejestracja pod nr telefonu 690 156 277;                                                                            osobista rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Żernicy od 08.00 do 16.00


Podczas szczepienia osób w wieku 12-15 lat konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.


 

W naszej szkole rozpoczęła się akcja informacyjo-edukacyjna zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów – uczniów klas I - III, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.


 

pdf
plik pdf - 201.7 KB
pdf
plik pdf - 126.1 KB