Informujemyże od poniedziałku                      7 czerwca rodzic może zgłosić dziecko         w wieku 12-15 lat na szczepienie COVID-19 (szczepionka firmy PFIZER).

Młodzież w wieku 12-15 lat będzie mogła się szczepić na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych.

Istnieją następujące możliwości zgłaszania dziecka na szczepienie:

  1.     bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989,

lub

  1.     kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień Powszechnych w Pilchowicach przy ul. Damrota 5 tel. 663 444 501

lub

  1.     wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie,

lub

       4. e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl                                                         

lub

       5. kontaktując się z wybranym punktem szczepień, dzwoniąc bezpośrednio do Punktu Szczepień w Ośrodku                                    Zdrowia w Żernicy przy ul. Olchowej 16c. Rejestracja pod nr telefonu 690 156 277;                                                                            osobista rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Żernicy od 08.00 do 16.00


Podczas szczepienia osób w wieku 12-15 lat konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.


 

W naszej szkole rozpoczęła się akcja informacyjo-edukacyjna zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów – uczniów klas I - III, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.


 

pdf
plik pdf - 201.7 KB
jpg
plik jpg - 284.2 KB
pdf
plik pdf - 126.1 KB