Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA W 2021 ROKU OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA DOPOSAŻENIE I POPRAWĘ STANDARDU OBECNIE FUNKCJONUJĄCEJ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023, MODUŁ 3” DOTYCZĄCEGO WSPIERANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE W ZAPEWNIENIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI POPRZEZ ORGANIZACJĘ STOŁÓWEK I MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW.