Projekt LEPSZA SZKOŁA - Fundacja JSW

cccc

Dzięki Fundacji JSW nasza szkoła mogła zrealizować projekt pod nazwą:

„LEPSZA SZKOŁA”
- adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pomieszczeń na cele edukacji szkolnej.

Zadanie polegało na zaadoptowaniu i wyposażeniu 2 pomieszczeń po byłym przedszkolu na cele szkolne; latem przeprowadziliśmy remont tych sal by następnie  wyposażyć sale w nowe ławki i krzesła dla uczniów oraz w tablice suchościeralne i monitory interaktywne; jest też nowoczesne stanowisko nauczycielskie, a każda sala wyposażona jest również w szafki, półki, regały, laptop z odpowiednim oprogramowaniem i drukarkę. To idealne warunki do interaktywnego, nowoczesnego ale także przyjaznego nauczania i uczenia się.  Fundacja JSW wsparła nas w tym zakresie darowizną w wysokości 25 tyś. złotych, pozostałe koszty poniosła szkoła jako wkład własny przedsięwzięcia poprzez odpowiednie wsparcie finansowe władz Gminy Pilchowice.  

Całość projektu to kwota 85 tyś. złotych.