XXXXX

Gmina Pilchowice kontynuuje realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym, dbając o zdrowie małych mieszkańców naszej gminy.

           Nieodpłatne szczepienia dla dzieci urodzonych w 2016 i w 2022r., mają uchronić dzieci przed zakażeniem i zapobiec wystąpieniu inwazyjnej choroby meningokokowej. 

Wyłoniony w drodze konkursu podmiot: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med - Profil w Żernicy, realizuje od lutego 2023r do grudnia 2023r. program zdrowotny – szczepienia, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Żernicy przy ul. Olchowej 16 C oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 15.

            Rodzice chcący zaszczepić swoje dzieci mogą kontaktować się z w tej sprawie pod numerami telefonów: 32.235-66-16, 32.239-75-10.


 

Ogólnopolska Kampania: Stop - antybiotykom!!!

pdf
plik pdf - 3.7 MB
pdf
plik pdf - 5.6 MB

 

INFORMACJA

Pielęgniarka szkolna p. AGNIESZKA KOZUBEK sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami/wychowankami. 

DYŻUR: PIĄTEK 8.00-12.00  


 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE!!!

Od 2 maja 2023r. do 30 sierpnia 2024r. miejscem sprawowania opieki stomatologicznej uczniów szkół podstawowych Gminy Pilchowice będą:

 

gabinet stomatologiczny przy ul. K.Miarki 123 w Wilczy: wtorki w godzinach 13.00-14.00; 14.30-15.30;

 

gabinet stomatologiczny przy ul. Dworcowej 15 w Pilchowicach: środy w godzinach 10.00-11.00 oraz w czwartki w godzinach 9.00-10.00;

 

gabinet stomatologiczny przy ul. Olchowej 16C w Żernicy: poniedziałki w godzinach 10.00-11.00 oraz w czwartki w godzinach 9.00-10.00

 

Uczniowie mogą korzystać ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego w wyznaczonych powyżej gabinetach, w podanych godzinach poza kolejnością. 

Opieka stomatologiczna jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

pdf
plik pdf - 382.8 KB

 

KOMUNKAT
pdf
plik pdf - 114.9 KB

 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH!!!

INFORMACJE NA TEN TEMAT ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ, WYSTARCZY KLIKNĄĆ W PONIŻSZY LINK. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych