INFORMACJE ZWIĄZANE Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY 2023r. 

WAŻNE DATY:

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO:

23 MAJA 2023r.

EGZAMIN Z MATEMATYKI:

24 MAJA 2023r.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO:

                                                 25 MAJA 2023r.

pdf
plik pdf - 874.4 KB

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty