Bawiące się dzieci

              

 


 

UWAGA 

W okresie zdalnego nauczania do dnia 29 listopada br. szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice zobowiązani są zgłosić odpowiednio wcześniej potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 

 


 

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Światowy Dzień Drzewa (10.10.2020) świetlica uczciła małymi pracami plastycznymi (prawie 3D) związanymi z piętrami roślinnymi lasu. Wstępem do prac była pogawędka oraz film o faunie i florze lasu. 

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Szanowni Rodzice uruchamiamy zapisy do świetlicy.
Już w poniedziałek 31 sierpnia (8.00-15.00) można zgłaszać dzieci

czyli dostarczyć wypełnioną kartę do szkoły

(można sprawdzić plan lekcji na stronie internetowej szkoły).

Dalej nabór będzie trwał w kolejnych dniach września.

Zgłoszenia do świetlicy będą przyjmowane tylko do 4 września 2020r.

Prosimy zapoznać się z nowym Regulaminem Świetlicy.

Nowa jest również karta zgłoszenia ucznia do świetlicy.