PROJEKT DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY  PRZYSTĄPILI DO PROJEKTU!!!

SZKOLNYM KOORDYNATOREM JEST p. BOŻENA MAGIERA. 

Celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Na terenie naszej placówki powstają kąciki wspomnień z tego okresu - kąciki patriotyczno-historyczne. Kąciki te powstają przy udziale naszych uczniów pod opieką nauczyciela - koordynatora projektu. W klasach  VII - VIII na lekcjcach historii realizowane są tematy poświecone stanowi wojennemu z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez IPN, uczniowie uczestniczą również w prelekcji filmu pt. "Nie zabierajcie mamy". Dodatkowo uczestniczą w Wojewódzkim Konkursie Literackim realizowanym w ramach projektu skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Temat konkursu: "Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich"

Z kolei nauczyciele uczestniczą w wykładach w ramach spotkań: "Odkrywamy historię SOLIDARNOŚCI" oraz w konferencjach np. w konferencji pt. „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”. 

A w poniedziałek, 13 grudnia o godz. 19:30 naszej miejscowości rozbłysną świece na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. Chcemy w ten sposób wyrazić pamięć o tych Polakach, a także innych mieszkańcach wolnego świata, którzy na początku lat 80-tych wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.

Zresztą zobaczcie sami, jak realizujemy projekt ...