REKRUTACJA

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ W ZAMIESZCZONYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 

pdf
plik pdf - 398.8 KB 

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci o złożenie stosownej dokumentacji w sekretariacie ZSP w Stanicy w terminie od 28 lutego 2024 r. od godziny: 8:00          do 13 marca 2024 r. do godziny: 15:00 

DOKUMENTY !!!

 

  ZGŁOSZENIA,

           WNIOSKI,

          OŚWIADCZENIA ...