BB

NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH PLIKACH

vvv

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANICY NA ROK SZKOLNY 2024/25 ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ W DOŁĄCZONYCH PLIKACH.  

PRZYPOMINAMY, ŻE W TERMINIE OD 25 MARCA DO 5 KWIETNIA 2024R DO GODZINY 15.00 RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJECIA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANICY W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA (OŚWIADCZENIE SKŁADAMY W SEKRETARIACIE ZSP W STANICY ul. GLIWICKA 18)

pdf
plik pdf - 93.1 KB

 

REKRUTACJA

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ W ZAMIESZCZONYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 

pdf
plik pdf - 398.8 KB 

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci o złożenie stosownej dokumentacji w sekretariacie ZSP w Stanicy w terminie od 28 lutego 2024 r. od godziny: 8:00          do 13 marca 2024 r. do godziny: 15:00 

DOKUMENTY !!!

 

  ZGŁOSZENIA,

           WNIOSKI,

          OŚWIADCZENIA ...