hgfd

 RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PRZEDSZKOLA LUB KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZOBOWIĄZANI SĄ DO PISEMNEGO OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA LUB KLASY PIERWSZEJ W TERMINIE: OD 3 KWIETNIA DO 14 KWIETNIA 2023R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY – STANICA, ul. GLIWICKA 18.

 

 

INFORMACJE NA TEMAT KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH/NIEZAKWALIFIKOWANYCH  ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:


 

REKRUTACJA

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ W ZAMIESZCZONYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 

pdf
plik pdf - 398.8 KB 

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci o złożenie stosownej dokumentacji w sekretariacie ZSP w Stanicy w terminie od 1 marca 2023 r. od godziny: 8:00          do 21 marca 2023 r. do godziny: 15:00 

DOKUMENTY !!!

 

  ZGŁOSZENIA,

           WNIOSKI,

          OŚWIADCZENIA ...