Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.