LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ    W STANICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYM PLIKU:

pdf
plik pdf - 275.3 KB

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UWAGA RODZICE:

Lista Kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Stanicy znajduje się poniżej w załączniku. 


Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pilchowice oraz harmonogramem rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do przedszkola lub klasy pierwszej szkoły podstawowej w danym przedszkolu lub szkole. Należy to uczynić w terminie od 8 kwietnia do 20 kwietnia 2022r. Dlatego zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które zakwalifikowały się do Przedszkola i Szkoły w Stanicy do jak najszybszego potwierdzenia woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego. Można to zrobić donosząc podpisany dokument do sekretariatu szkoły/przedszkola.

Niezłożenie oświadczenia w danym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole. 

pdf
plik pdf - 177.1 KB

Roman Pinoczek
 dyrektor ZSP w Stanicy


 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ W ZAMIESZCZONYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 

pdf
plik pdf - 398.8 KB

 

DOKUMENTY !!!

 

  ZGŁOSZENIA,

           WNIOSKI,

          OŚWIADCZENIA ...