REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANICY 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 


 


 

REKRUTACJA DO:

 PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UWAGA RODZICE:
Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pilchowice oraz harmonogramem rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do przedszkola lub klasy pierwszej szkoły podstawowej w danym przedszkolu lub szkole. Należy to uczynić w terminie od 29 marca do 13 kwietnia 2021r. Dlatego zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które zakwalifikowały się do Przedszkola i Szkoły w Stanicy do jak najszybszego potwierdzenia woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego.
Można to zrobić donosząc podpisany dokument do sekretariatu szkoły/przedszkola, jednakże zachęcamy do potwierdzenia woli przyjęcia w sposób elektroniczny mailem na adres: zspstanica@pilchowice.pl
w tym celu należy zeskanować lub zrobić zdjęcie podpisanego oświadczenia i posłać na podany wyżej adres e-mail.

Roman Pinoczek
 dyrektor ZSP w Stanicy


 

Poniżej informacje dotyczące rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022: