Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
44-145 Stanica
ul. Gliwicka 18
tel. 32 235 65 14
email: zspstanica@pilchowice.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: 7.30-15.30