mgr Roman Pinoczek Dyrektor ZSP w Stanicy, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Grażyna Prus – Wicedyrektor ZSP w Stanicy, nauczyciel matematyki

 

 1. mgr Adamczyk Antoni – wychowanie fizyczne
 2. mgr Bernacisko Maria – język mniejszości narodowej – język niemiecki
 3. mgr Broda Alina – język polski
 4. mgr Chyclak Dorota – bibliotekarz, świetlica
 5. mgr Diak Justyna – plastyka, geografia  
 6. mgr Dola Iwona – edukacja wczesnoszkolna
 7. mgr Grabania Iwona – chemia
 8. mgr Hajduk Monika – język angielski
 9. mgr Jureczka Urszula – edukacja wczesnoszkolna
 10. mgr Kabała Małgorzata – fizyka
 11. mgr Knapik Łucja – przyroda
 12. mgr Kotzur – Górecka Wiktoria – pedagog szkolny
 13. mgr Kowalczyk Joanna – muzyka
 14. mgr Lewoń Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 15. mgr Magiera Bożena – historia
 16. mgr Musioł Weronika – religia
 17. mgr Ostafińska – Dziwisz Anna - język mniejszości narodowej – język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
 18. mgr Szmit Małgorzata – doradca zawodowy
 19. mgr Zawadzka Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, biologia
 20. mgr Zielonka Agata - wiedza o społeczeństwie
 21. mgr inż. Zientek Anna – matematyka, technika, informatyka