info

Gmina Pilchowice kontynuuje realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym, dbając o zdrowie małych mieszkańców naszej gminy.

           Nieodpłatne szczepienia dla dzieci urodzonych w 2016 i w 2022r., mają uchronić dzieci przed zakażeniem i zapobiec wystąpieniu inwazyjnej choroby meningokokowej. 

Wyłoniony w drodze konkursu podmiot: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med - Profil w Żernicy, realizuje od lutego 2023r do grudnia 2023r. program zdrowotny – szczepienia, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Żernicy przy ul. Olchowej 16 C oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 15.

            Rodzice chcący zaszczepić swoje dzieci mogą kontaktować się z w tej sprawie pod numerami telefonów: 32.235-66-16, 32.239-75-10.


 

ważne

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023r. Gmina Pilchowice przystąpiła do udziału w cyklu edukacyjnym skierowanym do młodzieży oraz rodziców pn. „Otwórz się na pomoc”.  Realizacja działań edukacyjnych związanych z problematyką profilaktyki uzależnień behawioralnych, uzależnień od alkoholu, jak również  problemów przemocy oraz depresji  i  dopalaczy, pozwala  wdrażać profilaktykę w/w problemów.

 

Zauważ problem uzależnienia dzieci i młodzieży od internetu i komputera, zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

UZALEŻNIENIE 

Zauważ problem uzależnienia młodzieży od alkoholu, zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

ALKOHOLIZM

Zauważ problem, zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

   PRZEMOC                          DOPALACZE I DEPRESJA


 

 

Ósmoklasisto

Uczniowie klas VIII SP, którzy w roku szkolnym 2023/2024 planują naukę w szkole branżowej, a we wrześniu 2023r. nie będą mieli ukończonego 15 roku życia, muszą uzyskać zezwolenie na podjęcie praktycznej nauki zawodu, które jest wymagane do podpisania umowy o podjęciu praktyki. W celu uzyskania takiego pozwolenia uczniowie powinni w jak najszybszym terminie umówić badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie, a następnie  zgłosić się w wyznaczonym dniu na badanie do Poradni wraz z opiekunem prawnym.

Termin badania można umawiać osobiście lub telefonicznie (nr tel. 32 235 14 76),  od wtorku do piątku: w godz. od 8.00-16.00, natomiast w poniedziałek od 8.00- 18.00. 


 

 

 

 

 

 

INFORMACJE NA TEN TEMAT ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYM PLIKU. 

Harmonogram ten może ulec zmianie. Prosimy zatem rodziców/prawnych opiekunów o wcześniejsze zgłoszenie do nauczycieli chęci skorzystania z konsultacji (np. wysyłając wiadomość przez e-dziennik).                                                                                                                                                           

DZIĘKUJEMY.

PODZIĘKOWANIE ZA OKAZANĄ POMOC DLA POLAKÓW NA KRESACH
2023-01-04