PROGRAM "DOMOWI DETEKTYWI" - klasa 5

2022-04-03

Program Domowych Detektywów jest skoncentrowany na problematyce picia alkoholu.  Treści programu oraz sposób jego realizacji są oparte na aktualnej wiedzy o czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka dotyczących picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Na zajęciach z wychowawcą, poruszane były takie tematy jak:
-negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
- powody dla których młodzi ludzie piją alkohol;
- wpływ środków masowego przekazu  na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;
- rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.
Na zakończenie programu, klasa 5 wykonała plakaty na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie psychiczne oraz fizyczne człowieka. Plakaty zostały zawieszone przez dzieci na ścianach naszej szkoły.
Bardzo dziękujemy za udział rodziców i wspieranie swoich dzieci podczas trwania programu.