List Ministra Zdrowia, zachęcającego do podjęcia działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2022-03-25