GDZIE SZUKAĆ POMOCY? - INFORMACJE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE

2022-03-02

 

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkole (po realizacji nauki w trybie zdalnym) oraz aktualną sytuacją w Ukrainie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie przekazuje opracowaną przez specjalistów poradni informację, dotyczącą adresów placówek udzielających pomocy psychoterapeutycznej, psychiatrycznej i neurologicznej.

Szczegóły w dołączonych poniżej załącznikach.