ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

2021-09-07

1 września uczniowie klasy I wraz z jednym z rodziców uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektor Pan Roman Pinoczek powitał nauczycieli, rodziców oraz najważniejszych bohaterów tego dnia- pierwszoklasistów. Akademię przygotowali uczniowie z klas trzecich oraz Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Iwony Doli oraz Pani Agnieszki Zawadzkiej. Następnie Pan Dyrektor dokonał pasowania pierwszoklasistów na ucznia Szkoły Podstawowej w Stanicy. W nagrodę rodzice wręczyli swoim dzieciom rogi obfitości, a Panie wychowawczynie Pani Urszula Jureczka oraz Pani Karolina  Cynarska Kluger  - dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.