WAŻNA INFORMACJA z dnia 20 maja 2021r.

2021-05-20

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

PRZYPOMINAMY!!!

W dniach: 25 maja – wtorek, 26 maja – środa, 27 maja – czwartek odbędzie się EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W tym czasie uczniowie klas I – VII nie mają zajęć – dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Natomiast uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godzinę 8.30, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk i założeniu maseczki przy wejściu do szkoły.

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są nie tylko dni egzaminów, ale również dni tj.          28 maja – piątek, 31 maja – poniedziałek, 1 czerwca – wtorek, 2 czerwca – środa, 4 czerwca – piątek. 

Dla zgłoszonych wcześniej przez rodziców dzieci zorganizowane zostaną w tych dniach zajęcia opiekuńcze na świetlicy.

Przedszkole w tych dniach działa normalnie. 

Czwartek 3 czerwca 2021r.  jest dniem wolnym – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – szkoła i przedszkole są w tym dniu zamknięte.

 

UCZNIOWIE WRACAJĄ DO NAUKI W TRYBIE STACJONARNYM OD PONIEDZIAŁKU 7 CZERWCA 2021R.

 

ROMAN PINOCZEK - DYREKTOR SZKOŁY