WAŻNA INFORMACJA z dnia 30 kwietnia 2021r.

2021-04-30

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Szanowni Nauczyciele

 

Nauka klas I-VIII od 3 maja 2021r.

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 29 kwietnia 2021r. następują kolejne zmiany w czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkół na terenie całego kraju, które będą polegały na:

  •        Od dnia 3 maja 2021r. klasy I-III -  nauka stacjonarna w budynku szkolnym (powrót do szkoły)
  •        Od dnia 3 maja do dnia 16 maja 2021r. klasy IV-VIII – nauka zdalna (w domach z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams)
  •        Od dnia 17 maja do dnia 30 maja 2021r. – klasy IV-VIII  nauka w tzw. trybie hybrydowym:

                  - nie więcej niż 50% uczniów realizuje naukę w szkole;

                  - co najmniej 50% uczniów ma zdalne nauczanie.

Nauka w trybie hybrydowym będzie się odbywała według harmonogramu na poszczególne dni dla poszczególnych klas naszej szkoły. Który podajemy Państwu poniżej.

  •        Od dnia 3 maja do dnia 30 maja 2021r. dla uczniów, którzy ze względu na  rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zdalnego nauczania w miejscu zamieszkania dyrektor zorganizuje:

                 -  zajęcia w szkole lub

                 - umożliwi realizację zajęć w trybie zdalnego nauczania na terenie szkoły (w takim przypadku rodzic

                   powinien zgłosić potrzebę u wychowawcy klasy)

  •        Od dnia 3 maja do dnia 30 maja 2021r. w dla uczniów, którzy mają brak możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu w miejscu zamieszkania dyrektor zorganizuje zdalne nauczanie dla tych uczniów na terenie szkoły.
  •      Od dnia 3 maja do dnia 24 maja 2021r. dla uczniów klas VIII dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (w takich przypadkach rodzic powinien zgłosić potrzebę u wychowawcy klasy).

Świetlica działa normalnie.

Przedszkole działa normalnie.

Przypominam również, że dzień 3 maja 2021r. jest dniem wolnym, dniem święta narodowego:
Rocznica Konstytucji 3 Maja – szkoła i przedszkole w tym dniu są zamknięte.

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Roman Pinoczek
Dyrektor Szkoł
y