WAŻNA INFORMACJA z dnia 23 kwietnia 2021r.

2021-04-23

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Szanowni Nauczyciele


NAUKA KLAS I-VIII OD 26 KWIETNIA 2021R.

 

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 22 kwietnia 2021r. w okresie                                          od 26 kwietnia do 2 maja 2021r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół i przedszkoli.                             W przypadku naszej szkoły (województwo śląskie) w dalszym ciągu prowadzi się obowiązek "zdalnego nauczania"      dla: wszystkich klas szkoły podstawowej, to jest od klasy I do klasy VIII.

Zatem od poniedziałku 26 kwietnia 2021r. wszyscy uczniowie uczą się dalej w domach z wykorzystaniem Teamsa i innych ustalonych środków komunikacji. Jednocześnie, w razie konieczności szkoła zapewni opiekę w świetlicy uczniom klas I-III, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym czasie, a są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (te szczególne przypadki wymienione są we wcześniejszym rozporządzeniu – bez zmian). Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z takiej opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką świetlicową. Wnioski do pobrania na stronie internetowej szkoły. Wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, z uwagi na konieczność zmian organizacyjnych w szkole (można drogą mailową). Również zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na wniosek rodzica mogą się odbywać w szkole.

Przedszkole działa normalnie.


Przypominam również, że dzień 3 maja 2021r. jest dniem wolnym, dniem święta narodowego:
Rocznica Konstytucji 3 Maja – szkoła i przedszkole w tym dniu są zamknięte.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Roman Pinoczek
Dyrektor Szkoły