KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ

2021-02-19

Drodzy uczniowie – ósmoklasiści


W czasie nauki zdalnej zachęcamy do udziału w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.

Konsultacje odbywać się będą zdalnie z wykorzystaniem platformy MICROSOFT TEAMS, udział w nich jest dobrowolny.

Plan konsultacji:
• matematyka – czwartki – godzina 7.45 – p. ANNA ZIENTEK
• język polski – czwartki – godzina 8.35 - p. ALINA BRODA
• język angielski – piątki – godzina 14.15 – p. MONIKA HAJDUK


Szczegółowych informacji udzielą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.