ZDALNA POCZTA WALENTYNKOWA

2021-02-01

REGULAMIN KONKURSU Zdalna poczta Walentynkowa”

 

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,

 - wyłanianie plastycznych talentów,

 - poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli

zakorzeniających się w kulturze polskiej,

 - dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi

ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów

oraz przekonań drugiej osoby,

 - przybliżenie dzieciom właściwego znaczenia pojęcia miłość.

 

REGULAMIN:

  1.      Konkurs skierowany jest do uczniów klas  IV- VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy.
  2.      Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
  3.      Celem konkursu jest wykonanie przez uczniów kartek  walentynkowych (1 sztuka).
  4.      Technika wykonania oraz format kartek są dowolne.
  5.      Gotową kartkę należy przesłać  opiekunowi Samorządu Uczniowskiego na adres mithajduk@gmail.com,  w terminie do 11.02.2021 roku.
  6.      Każda WALENTYNKA powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę.
  7.      Tylko prawidłowo opisane kartki wezmą udział w konkursie
  8.      Jury oceni kartki biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora.
  9.      Spośród zebranych kartek wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają  upominki w terminie do 17.02.2021r.
  10.   Każdy uczestnik konkursu otrzyma pozytywną uwagę z zachowania.