ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line

2021-01-19

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Osoba zarejestrowana na portalu poradni może zapisać się na konsultację, spotkanie on-line, spotkanie grupy wsparcia lub szkolenie, w zależności od formy pomocy jaką oferują poszczególni specjaliści. Z konsultacji mogą skorzystać zarówno rodzice, uczniowie jak i nauczyciele.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/rejestracja