KOMUNIKAT z dn. 24.10.2020r.

2020-10-24

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla klas 4,5,6,7,8 Szkoły Podstawowej w Stanicy wprowadza się nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „zdalne nauczanie”. Zdalne nauczanie obowiązuje w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. i odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć.  W związku z tym uczniowie klas 4-8 w okresie zdalnego nauczania nie przychodzą do szkoły lecz pracują w domach.

Dodatkowo przypominam, że uczniowie klasy 3 z powodu obowiązkowej kwarantanny mają zdalne nauczanie do dnia 29 października 2020r. włącznie (w tym okresie również nie przychodzą do szkoły!).

Uczniowie klas: 1, 2a, 2b przychodzą do szkoły i mają naukę na dotychczasowych zasadach (tryb stacjonarny). Dla tych uczniów świetlica jest czynna (tylko dla uczniów, którzy byli już zapisani do świetlicy).

Przedszkole czynne tak jak dotychczas (bez zmian).

Bardzo proszę rodziców o częste zaglądanie do e-dziennika i odczytywanie komunikatów; proszę rodziców o dopilnowanie aby uczniowie aktywnie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu.

Roman Pinoczek
Dyrektor ZSP w Stanicy