ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANICY

2020-10-05
ZMIANY W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANICY

Statut Szkoły Podstawowej w Stanicy został zaktualizowany, prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z treścią obowiązującego statutu.