CZYTAM Z KLASĄ - LEKTURKI SPOD CHMURKI

2020-10-04

Uczniowie klas I – III biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym  „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”. 

Cele projektu:

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

- rozwijanie aktywności czytelniczej,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

-  integracja zespołu klasowego,

- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,  

- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA.

Podczas różnorodnych działań naszym uczniom będą towarzyszyły kolorowe Czytusie oraz sympatyczna Chmurka Tosia.