2020-09-28

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ”

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

W programie uczestniczą dzieci  z  klas I – V, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemną zgodę. Dzieci będą otrzymywały bezpłatnie, kilka razy w tygodniu w terminie od 28.09.2020r. do 29.01.2021 r. owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne.

Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego uczniowie będą uczestniczyli w specjalnych działaniach edukacyjnych mających na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.