PROGRAM PROFILAKTYCZNY "CUKIERKI" - klasa III

2022-12-10
Plakat

Uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w programie z zakresu profilaktyki uzależnień „Cukierki”. Celem programu, który powstał w oparciu o bajkę  Agnieszki Grzelak o tym samym tytule,  jest kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku

do  szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących

udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły,

nauka odmawiania przyjmowania prezentów od osób obcych oraz zapobieganie

wykluczeniu z grupy rówieśniczej.