ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

2022-09-02

1 września odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Dyrektor Pan Roman Pinoczek powitał nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Następnie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy III, którzy wierszem i piosenką pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny. W tym dniu odbyło się również jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego dziecka przekraczającego progi szkoły – Pasowanie na Ucznia. Pierwszoklasiści w obecności Dyrektora szkoły, Rodziców, Wychowawczyni, przedstawicieli Grona Pedagogicznego i pozostałych uczniów złożyli uroczyste ślubowanie, a Pan dyrektor dokonał aktu pasowania ich na uczniów naszej szkoły.  W nagrodę rodzice wręczyli swoim dzieciom rogi obfitości, a wychowawczyni Pani Iwona Dola 

i dyrektor Pan Roman Pinoczek  - dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

 Uczniom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom bardzo dobrej współpracy ze szkołą, bo tylko wspólne działania mogą przerodzić się w sukces.