W naszym przedszkolu, po raz drugi rozpoczęła się akcja informacyjo-edukacyjna zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona” (rok szkolny 2021/2022)

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji znajdziesz w zakładce "Wydarzenia".


 

W naszym przedszkolu w grupie młodszej odbyło się spotkanie z Panią pielęgniarką Sylwią Masłowską. Pani pielęgniarka przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych, zapoznała dzieci z techniką prawidłowego mycia rąk, by zapobiegać chorobom wirusowym, a w szczególności przeciw zachorowaniu na koronawirusa. Spotkanie odbyło się w ramach „Programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie Gminy Pilchowice na lata 2019-2021”.

 

 


 

pdf
plik pdf - 201.7 KB
jpg
plik jpg - 284.2 KB
pdf
plik pdf - 126.1 KB