Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy

44-145 Stanica

ul. Gliwicka 18

tel. 32 235 65 14

email: zspstanica@pilchowice.pl