NA TYM ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY

na rok szkolny 2021/2022


 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA

UWAGA RODZICE:

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pilchowice oraz harmonogramem rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do przedszkola w danym przedszkolu. Należy to uczynić w terminie od 19 maja do 26 maja 2021r. Dlatego zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które zakwalifikowały się do Przedszkola w Stanicy do jak najszybszego potwierdzenia woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego.
Można to zrobić donosząc podpisany dokument do sekretariatu szkoły/przedszkola, jednakże zachęcamy do potwierdzenia woli przyjęcia w sposób elektroniczny mailem na adres: zspstanica@pilchowice.pl
w tym celu należy zeskanować lub zrobić zdjęcie podpisanego oświadczenia i posłać na podany wyżej adres e-mail.

 

 Roman Pinoczek
Dyrektor ZSP w Stanicy


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO PRZEDSZKOLA

 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu w Stanicy. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 26 kwietnia do 6 maja 2021r. Obowiązują takie same wnioski i załączniki co poprzednio. Wnioski i załączniki można składać w sekretariacie szkoły/przedszkola  lub  mailowo – zspstanica@pilchowice.pl

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej:

www.zspstanica.pilchowice.pl

 

Roman Pinoczek
Dyrektor ZSP w Stanicy

 

 


 

REKRUTACJA DO:

 PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UWAGA RODZICE:
Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pilchowice oraz harmonogramem rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do przedszkola lub klasy pierwszej szkoły podstawowej w danym przedszkolu lub szkole. Należy to uczynić w terminie od 29 marca do 13 kwietnia 2021r. Dlatego zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które zakwalifikowały się do Przedszkola i Szkoły w Stanicy do jak najszybszego potwierdzenia woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego.
Można to zrobić donosząc podpisany dokument do sekretariatu szkoły/przedszkola, jednakże zachęcamy do potwierdzenia woli przyjęcia w sposób elektroniczny mailem na adres: zspstanica@pilchowice.pl
w tym celu należy zeskanować lub zrobić zdjęcie podpisanego oświadczenia i posłać na podany wyżej adres e-mail.

Roman Pinoczek
dyrektor ZSP w Stanicy


 

Poniżej informacje dotyczące rekrutacji do PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Gminy Pilchowice na rok szkolny 2021/2022: