"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

 

 

 

Publiczne Przedszkole w Stanicy znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które umieszczone jest na 1 piętrze. Przedszkole posiada do dyspozycji dzieci 2 sale dydaktyczne oraz wspólny korytarz, który prowadzi do łazienki. Na korytarzu znajdują się kolorowe szafeczki, przypisane dla każdego przedszkolaka,
w których przechowują swoje obuwie zmienne i ubrania. Przedszkole ma również dostęp do sali gimnastycznej, która wyposażona jest odpowiednio do możliwości dzieci.

W sali Misiów znajduje się telewizor, który służy do zajęć edukacyjnych, z którego korzystają obie grupy przedszkolne. Pomoce, zabawki i kąciki tematyczne pobudzają do samodzielnego działania oraz mobilizują
do twórczej aktywności.

Nasze przedszkole ma również dostęp do placu zabaw i boiska szkolnego, obie te atrakcje znajdują się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i są odpowiednim miejscem do spędzenia aktywności ruchowej dzieci.

W okresie pandemii korzystanie z niektórych sprzętów i urządzeń może być ograniczone.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim wychowankom.